Etusivu

Henkilökuva

Kirjoituksia,
Puheita ja
Kirjoja

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


BLOGI


spacer-kuva


Yläkuva: Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

Avoin kirje Paavo Arhinmäelle
Vasemmistoliiton uudistamiseksi

Onnea loistavasti alkaneelle oppositio-politiikallesi ja saamastasi positiivisesta huomiosta.

Kuulun uudistettua, terävöitettyä vasemmistopolitiikkaa kaipaaviin kunnanvaltuutettuihin, ja esitän ohessa toiveeni konkreettisesta suunnanmuutoksesta osana Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuskeskustelujamme.

  Vasemmiston viime aikaisen syöksykierteen

Vasemmiston viime aikaisen syöksykierteen taustalta löytyy eritasoisia ulkoisia ja vasemmistoliiton sisäisiä syitä, ja tappion mustaa laatikkoa naarataan edelleen. Toivon itse vasemmistojohdolta vahvaa ohjeitusta ja muistutusta myös kunnanvaltuutetuille koskien meneillään olevaa harhaanjohtavaa "säästöpuhetta" ja rakennemuutospolitiikkaa, sillä sehän peittoaa alleen aivan toisen agendan kuin mistä väitetään olevan kyse. Ei ole suinkaan tarkoitus pelastaa hyvinvointipalveluja. Yhteinen visio kuntapalveluihin kohdistuvien rakennemuutosten suhteen on mielestäni tärkeätä, ja jo kiireellistä, sillä näyttää siltä, etteivät kaikki kuntien vasemmistovaltuutetut löydä aina keinoja tehdä puolueeltamme odotettua politiikkaa hyvinvointipalvelujen alasajon ehkäisemikseksi.

Miten käy hyvinvointivaltion ja puolueen jos vasemmistovaltuutetutkin osallistuvat julkisen sektorin tarkoitushakuiseen, ideologiseen alasajoon? Ovatko monet meistäkin sisäistäneet myytin säästöjen "välttämättömyydestä" ja rakenteellisten muutosten "vaihtoehdottomuudesta"? Ei ole kyse yksinkertaisti vain säästöistä, kuten vastaava englanninkielinen sana "cuts" (leikkaukset) paljastaa. On kyse Lissabonin strategian edistämisestä EU:n kilpailukyvyn ja suuryrityksiä hyödyttävien sisämarkkinoiden luomiseksi. On kyse vähittäisestä siirtymisestä anglosaksiseen suurten tuloerojen luokkayhteiskuntaan ja markkinoiden armoille, keinoina OECD:n ja muiden talousinstituutioiden määrämät toimenpiteet. On kyse pienituloisten "saamien etuuksien" pysyvästä korvaamisesta hyväosaisten "valinnan vapaudella" ja yrittäjyydelle yhteiskunnan ydinarvona.

Kun julkisia palveluja halutaan yksityistää piittamatta säätelyn ja hintakontrollin menetyksestä, kyse on niiden liittämisestä osaksi vapautuvia maailmanmarkkinoita. Kaikista palveluista aiotaan tehdä yksityisen voiton tavoittelun areenoita veronmaksajien tuella. Leikkauksia painostetaan tekemään yhtä päämäärähakuisesti niin lihavien kuin laihojen lehmien aikana, joten lama ja eläkepommi toimivat lähinnä lisäverkukkeena jo muutenkin päätetylle "etuisuuksien" karsinalle. Keskusta-oikeisto ajaa EU:n johdolla seuraavia päämääriä, joiden suhteen olisi hyvä määritellä Vasemmistoliiton oma linja kuntapolitiikassa:

 • Alhainen verotus ja yhä vähäisempi julkinen koulutus
 • julkisten palvelujen ja hyödykkeiden yksityistäminen vähin erin yhtiöittämisen ja liikelaitostamisen välivaiheiden kautta
 • palvelumaksujen korotukset, omavastuun lisääminen
 • naistapaisen hoivatyön muuttaminen matalapalkkaiseksi tai ilmaiseksi
 • etenevä palvelujen tuottamisen riskien siirtäminen yrittäjille (esim. hoiva- ja siivousyrittäjyys)
 • palkkatyön supistaminen yrittäjyyden edistämiseksi
 • Ay-liikkeen alasajo
 • verohelpotukset suurituloisille ja pääomalle
 • huolenpitotyön delegoiminen kodeille eli naisille
 • tietoinen matalapalkkatyön edistäminen EU:n kilpailukyvyn edistämiseksi
 • yksityisen omistusoikeuden lujittaminen
 • muutokset lainsäädännössä ja muissa säännöksissä julkisen osallistumisen rajoittamiseksi.
 • valtionyhtiöiden myynti yksityisille
 • ideologinen kunnan omaisuuden myynti
 • yksityisen ja julkisen väliset (epäsymmetriset) kumppanuudet, jotka johtavat pahimmillaan kunnan kulujen ja yrittäjien voittojen kasvuun (vasemmiston näkökulmasta yksityispalvelut tulisi hyväksyä vain täydentävinä ja tarkasti säädeltyinä palveluina)
 • sosiaaliturvan remontti ja etuisuuksien heikennys halvemman ja nöyremmän työvoimavarannon luomiseksi

  Taustalla on

Euroopan unionin vuonna 2000 hyväksymä Lissabonin strategia. Jatkuva taloudellinen kasvu, kilpailukyky ja (palvelu)markkinat ovat strategian ydinkohtia, vaikka siinä korostetaan ainakin muodollisesti myös ns. sosiaalista asialistaa. Yhtiövallan näkökulmasta tulkittu taloudellinen tehokkuus ja talouden ylivalta ovat strategiassa kaiken toiminnan lähtökohtana. Väitetään ideologisesti että julkisten palvelujen tehokkuutta voidaan lisätä liikelaitostamalla, yhtiöittämällä, ulkoistamalla ja markkinoistamalla. Vapaa kilpailu suuryritysten ja suurituloisten ehdoilla ovat tärkeimmässä asemassa perinteiseen julkiseen hyvinvointipolitiikkaan nähden. Tätä kautta solidaarisuuden sijalle astuu kyltymätön voiton tavoittelu. Tämä linja heijastuu kaikissa Suomen kunta- ja (maa)kuntastrategioissa, joskin myös peitellysti. Suunnitellut kuntayhtymät ja yhteistyöelimet valjastetaan edistämään näitä päämääriä. Miten Vasemmistoliiton tulisi suhtautua meneillään olevaan liikelaitostamis-buumiin, tulisiko ainakin tarkkaan kontrolloida ja selvittää yksityistämis-, ulkoistamis- ja yhtiöittämistoimien tavoiteet ja vaikutukset kuntalaisten kohtuuhintaisten palvelujen ja oikeuksien suhteen?

Miksi vanhustenhoidosta ja muista palveluista niin suuresti huolestuneet kansalaiset äänestäisivät puoluettamme, jos se ei tee selvää pesäeroa hyvinvointivaltion alasajon linjauksiin ja vaivihkaa eteneviin perusoikeuksien heikennyksiin? Miksei kailoteta suurempaan ääneen, mistä valesäästöissä on kyse? Voisimmeko järjestää tämän kaiken tiedottamisesta suuren kampanjan samalla kuin tarjoisimme verouudistus-vaihtoehtoa ja muita vaihtoehtoja? Miksi yleensä suostumme puhumaan "säästöistä"?

  Pidän tärkeänä, että...

Eikö Vasemmistoliiton johto voisi antaa tulevaisuusvisio -kyselyn jälkeen kunnille selkeitä suosituksia mihin leikkauksiin ei tule missään nimessä suostua. Emmekö voisi laatia yhteistä linjaa niistä supistuksista, jotka vähiten syventävät eriarvoisuutta kunnes pääsemme tekemään kokonaan uudenlaista politiikkaa maan johdossa? Tässä joitain itse tärkeänä pitämiäni periaatteita:

 • kilpailukykyä ei saa edistää pienituloisimpien ja naisvaltaisten alojen kustannuksella
 • luottamusmiespalkkioiden leikkauksille EI, koska se vähentää vasemmiston entisestään vaatimatonta toimintabudjettia
 • absoluuttinen ja ennakkoluuloton EI omaishoidon tuen heikennyksille
 • mieluummin väliaikaiset kuntaveron korotukset ja velanotto kuin prosenttimääräiset tasaverot
 • EI kunnan strategisen omaisuuden ideologiselle yksityistämiselle ja myynnille (vesilaitokset jne.)
 • EI kaikille palvelumaksukorotuksille, kirjastojen ja sivistyksen alasajolle ja palvelun supistuksille, jotka syventävät eriarvoisuutta
 • EI lomautuksille, jotka kohdistuvat pienituloisimpiin ja/tai heikentävät entisestään esim.vanhusten ja terveydenhuollon laatua
 • vaihtoehtoisten valtiollisten veroratkaisujen esilläpito muistutuksena, että vaihtoehtoja talouden tasapainottamiselle ON
 • paluu yhdenvertaisuus-, kansanterveys-, tasa-arvo- , ihmis- ja perusoikeuksien ja muiden kansainvälisten lakien soveltamiseen (vasemmisto voisi tosiaan erottautua muista tässä!!)

Olisi loistavaa, jos vasemmistojohto jatkaisi jo annettuja suosituksia ja listaisi tällaisia "ÄLÄ SUOSTU" - ehdotuksia nyt virtaavan laajan palautteen pohjalta, varmistaen, että puolueen nimissä todella tehtäisiin myös kuntatasolla odotusten edellyttämää vaihtoehtopolitiikkaa.

  Yhteinen aloitepankki

Myös vasemmistohenkisiä aloitteita olisi hyvä koota yhteiseksi aloitepankiksi, jotta vasemmisto voisi sitäkin kautta uusia tehtävänsä pienituloisten ja palkansaajien puolustajana.

Lisäksi ehdotan, että vasemmistoliitto alkaa jo nyt levittää ilosanomaa asioista, jotka se muuttaisi kansalaisten toiveiden mukaisesti päästessään valtaan:

 • progressiivisuutta lisäävä radikaali vero- ja tulonsiirtoreformi
 • eläkkeiden ja pienituloisten sekä työttömien jälkeenjääneen sosiaaliturvan palautus riittävälle tasolle
 • toisenlaisen, solidaarisen ihmisyyden mallin palauttaminen ahneen, yksilön oikeuksia painottavan ja kilpailuhenkisen homo economicus- mallin tilalle
 • vallitsevan itsekkyyden ja omanedun eetoksen korvaaminen yhteisvastuun ja ekososiaalisesti kestävän elämänmyönteisen arvomaailman suuntaan
 • kulttuurin ja sivistyksen palauttaminen arvoonsa teknopsykoosin ja ITC-vimman vaihtoehdoksi (teknologia ei ole enää renki vaan herra)
 • hoivan ja hoiva-alojen resurssien TUNTUVA lisäys
 • vanhusten oikeuksien TUNTUVA parannus ja turvaaminen
 • kansanpankki ja osuuskuntatoiminta takaisin

Listaa tulee tietenkin jatkaa, mutta selvästi vaihtoehtoisen vasemmistolaisen tavoiteohjelman levittäminen tulisi aloittaa ennen kuin oikeistovoimat omivat ne harhautuksena uudeksi ohjenuorakseen lähimmäisenrakkauden tai yhteisöllisyyden nimissä, toteuttaessaan samalla täysin vastakkaisia politiikkaa.

Ystävällisesti ja rakentavasti,

Kaarina Kailo, Fil.Tri.
Vasemmistonaisten varapj.,
Kiimingin kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsen
Tietokirjailija ja kansalaisaktivisti


| web - hakusana| e-mail jukka.karkkainen(ät) hakusana.net |