Kaarina Kailo :: kansalaissivut - vasemmistoliitto -logo


Etusivu

Henkilökuva

Kirjoituksia,
Puheita ja
Kirjoja

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


BLOGI


spacer-kuva


Yläkuva:  Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

Aloitteet esille nettisivuille

ALOITE OULUN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE

Käyttämällä hakusanaa ”Oulun kaupungin aloitteet” saa tietoa aloitteen tekomahdollisuuksista Oulussa. Sama hakusana muissa kaupungeissa nostaa esiin niiden valtuustoissa tehdyt aloitteet, joista näin saa helposti tietoa.

Esitän, että kaupungin nettisivuille tehtäisiin oma ikkuna, josta valtuutettujen ja kuntalaisten tekemät aloitteet löytyisivät helposti pitkältä ajalta. Tämä on sitä avoimuutta ja demokraattista tiedon jakamista, mitä on kuvattu pitkään Oulun arvoksi. Nyt tarvitaan tässäkin tekoja, ei puhetta.

Kaarina Kailo, 1.9.2014


| web - werkonkutoja| e-mail jukka.karkkainen(ät)werkonkutoja.net |